Komunikační parametry EDI / OFTP2
Identifikace společnosti
Název
Adresa

D-U-N-S
RETEX a.s.
U Nádraží 894
672 00 Moravský Krumlov
643589344
Kontakt ( datové přenosy )
Jméno
Email
Telefon
Jan Král
admin@retex.cz
+420 515 209 504
Kontakt ( obsah zpráv )
Jméno
Email
Telefon
Jan Král
admin@retex.cz
+420 515 209 504
Kontakt ( IT )
Jméno
Email
Telefon
Jan Král
admin@retex.cz
+420 515 209 504
ODETTE
SSID
SFID
Heslo
O0942CZ4634643167201REX
O0942CZ4634643167201REX
Dle vzájemné dohody.
Internet
IP adresa
DNS
Port
Certifikát
80.188.137.130
oftp2.retex.cz
6619 (SSL/TLS)
stáhnout
Komunikační SW
Název
mendelson
Formáty zpráv
EDIFACT

VDA
DELFOR D96A, DESADV D96A
DELFOR D97A, DESADV D97A
VDA 4905, VDA 4913
VFN
Příchozí soubory
Odchozí soubory
Dle vzájemné dohody.
Dle vzájemné dohody.