Softwarová řešení na míru

Analýza zdarma

Jsme si vědomi, že zavedení systému ať už na sběr dat z výroby, sledování nebo i následné plánovaní a optimalizaci výroby je závažné rozhodnutí. Je to proces náročný na čas, na zaměstnance a v neposlední řadě i na investice.

Než se firma k takovému rozhodnutí odhodlá, potřebuje mít co možná nejvíc relevantních informací o nákladech a přínosech daného řešení. Potřebuje mít jasnou představu o rozdílu mezi stávajícím stavem a stavem po implementaci, aby mohla učinit kvalifikované rozhodnutí.

Víme to, a proto jsme vytvořili koncept analýzy zdarma. Jako tvůrci a implementátoři systému na sběr dat a řízení výroby taky nechceme jít do projektu, kde bychom klientovi nedokázali vyřešit jeho problémy. Proto potřebujeme, stejně jako klientská firma, zjistit, zda dokážeme situaci zlepšit.

Cíl analýzy zdarma, její obsah a závěr

Finálním cílem je detailní zmapování prostředí v závodě s maximálním zaměřením na informace z výroby, zejména procesů, toků dat, hardwarového a softwarového zázemí. Za tímto účelem řešíme několik dílčích otázek a oblastí:

 • Prozkoumáme procesy týkající se výroby a způsob zachycování toku dat z výroby.
 • Konzultujeme problémy pociťované ve výrobě a v souvisejících procesech (řízení kvality, odbyt, nakládání s odpady, případně další).
 • Tvoříme mapu všech v závodě použitých informačních systémů a jejich vzájemné provázanosti (ERP systém, docházkový systém, systém pro EDI, dokumentační systém a další).
 • Zjišťujeme úroveň implementace, nastavení a způsob využívání základního informačního systému (obvykle ERP), se kterým MAGGIO production system předpokládá spolupráci. Náš systém nemá ambice nahrazovat zavedená řešení, pouze doplňuje, propojuje a zlepšuje. Spolupráce se zavedeným ERP systémem zahrnuje tyto oblasti (popsané v terminologii systému HELIOS Orange):
 • Organizační struktura
 • Plánovací kalendáře
 • Zboží
 • Stav skladu
 • Příjemky
 • Výdejky
 • Expediční příkazy
 • Kontrakty
 • Rezervace
 • Technická příprava výroby
 • Zjišťujeme způsob, jakým jsou v závodě ukládána data, která nejsou přímo součástí základního informačního systému
 • Zjišťujeme možnosti vytvoření kopie databáze ERP systému pro testovací účely s přístupovými právy omezenými pouze na potřebné výše specifikované oblasti
 • Zjišťujeme možnost vytvoření HW a SW zázemí (vlastní nebo zapůjčené) se vzdáleným přístupem pro testovací účely a vlastní implementaci

Na závěr analýzy zpracujeme výslednou zprávu, kterou osobně prezentujeme. Zpráva obsahuje veškerá zjištění z jednotlivých zkoumaných bodů analýzy a navrhneme v ní způsoby řešení těch problémů, které jsme schopni řešit, včetně cenové kalkulace řešení.

Veškeré takto získané informace považujeme za přísně důvěrné. Doba potřebná pro provedení analýzy je přibližně 1-2 měsíce a vyžaduje 3-4 schůzky. Kontaktujte nás, náš konzultant přijede za vámi na schůzku a dumluvíte se na dalším postupu.

Kontaktní formulář

Newsletter

Nově vyvíjený software společnosti FINSOFT (pracovní název Maggio) je softwarový systém umožňující jako jednu z funkcí pokročilé plánování a řízení výroby (integrační platforma – advanced planning and scheduling). Realizováno za podpory: MPO   EU logoOPPI