Softwarová řešení na míru

Software na řízení výroby Maggio

Předmětem projektu je vývoj software na řízení výroby Maggio - integrační systémové platformy modulárního typu vytvářející variabilní systém monitoringu, plánování a řízení výroby malých a středních podniků.

Zde najdete výčet základních oblasti, které bude nový SW pokrývat nebo už pokrývá: 

Sběr dat z výroby

Zahrnuje systém jednotlivých prvků hardwarových, softwarových a organizačních se vzájemnými vazbami, který zajistí možnosti snímání, přenosu a ukládání dat z jednotlivých segmentů výroby a v případě napojení na externí subjekty (dodavatele / odběratele) i sdílení těchto dat.


Analýza (Postprocessing)

Na podkladě nasbíraných dat a dat systému bude prováděna převážně automatizovaná analýza dat k odhalení chyb ve sběru dat a predikci problémů jejich následujícího využití.


Plánování a řízení výrobních procesů

Použití metod plánování výrobních procesů v malých a středních firmách s převážně liniovou nebo liniově štábní strukturou pro stanovení operativního plánu a promítání dat získaných sběrem v jednotlivých segmentech výroby nebo od externích subjektů do sestaveného operativního plánu s vyhodnocením úzkých míst.


Podpora odbytu a EDI komunikace 

Podpora jednání pracovníků odbytu se zákazníkem v přímé návaznosti na skladové hospodářství a plán výroby. Systém podporuje a umožňuje řešení odbytu formou ATP, kdy obchodník vidí v systému, na jaký termín může zboží přislíbit.

Oblast zahrnuje i řešení dlouhodobých kontraktů s elektronickou komunikací týkajících se odvolávek s použitím technologií EDI včetně možnosti odesílání dat (elektornické dodací listy, faktury) a tisku štítků s požadovanými daty (např. GTL). Řešení dokáže využívat open-source produkty a tím značně snížit investiční nároky. Modul Maggio pro elektronickou komunikaci nabízíme i jako samostatnou funkční část!

Pokud Vás funkčnost softwaru Maggio zaujala, můžete nás nezávazně kontaktovat. Od konkurence se lišíme tím, že zpracujeme zdarma detailní analýzu, která klientovi i nám ukáže, zda jít do spolupráce, nebo ne.
Podobnější informace o softwaru řízení výroby Maggio najdete na produktových stránkách www.maggio.cz.

 

Kontaktní formulář

Newsletter

Nově vyvíjený software společnosti FINSOFT (pracovní název Maggio) je softwarový systém umožňující jako jednu z funkcí pokročilé plánování a řízení výroby (integrační platforma – advanced planning and scheduling). Realizováno za podpory: MPO   EU logoOPPI