Softwarová řešení na míru

EDI se ŠKODA-AUTO

EDI komunikace se společností ŠKODA AUTO a.s.

Modul Maggio|EDI zabezpečuje elektronickou komunikaci se společností ŠKODA AUTO a.s.

V elektronické komunikaci s tímto partnerem realizujeme příjem elektronických objednávek (odvolávek). Zatím se tedy jedná o jednosměrnou EDI komunikaci. Elektronickou výměnu dat se společností ŠKODA AUTO  jsme pomocí modulu Maggio|EDI zajistili pro našeho klienta RETEX.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Newsletter

Nově vyvíjený software společnosti FINSOFT (pracovní název Maggio) je softwarový systém umožňující jako jednu z funkcí pokročilé plánování a řízení výroby (integrační platforma – advanced planning and scheduling). Realizováno za podpory: MPO   EU logoOPPI