Softwarová řešení na míru

Nasazení Maggio EDI

Ve společnosti RETEX, která je prvním zákazníkem produktu Maggio, jsme nasadili do ostrého provozu moduly Maggio EDI a Maggio GTL. Tyto moduly umožňují práci se soubory EDI a navazující tisk štítku GTL pro potřeby expedice.

Moduly byly do informačního systému nasazeny v souvislosti s přechodem logistických vztahů s odběratelem Johnson Controls na režim EDI.

Softwarové řešení elektronické komunikace v automotive

Potřeba softwarového řešení EDI komunikace v RETEX vznikla, když odběratel z automotive průmyslu začat požadovat, aby pro něj určené zásilky byly opatřeny štítkem GTL (Global Transport Label) a elektronickým dodacím listem. V rámci zjednodušení komunikace bylo navíc požadováno, aby mohly být odvolávky rovněž řešeny elektronicky.

Propojení modulu pro EDI a systému ERP

Modul Maggio EDI přijatou zprávu dešifruje a vloží do struktur ERP systému Helios, který RETEX používá. Bez zásahu pracovníků z obchodního oddělení či plánování výroby, se tak aktuální odvolávka přenese k danému kontraktu. Pracovníci jsou o jejím zpracování informováni notifikačním mailem.

Při expedici dodávky modul Maggio | EDI odešle na pokyn expedienta zprávu obsahující elektronický dodací list včetně dat z databáze Helios a modul Maggio GTL zabezpečí tisk štítku GTL v podobě požadované odběratelem.

Kontaktní formulář

Newsletter

Nově vyvíjený software společnosti FINSOFT (pracovní název Maggio) je softwarový systém umožňující jako jednu z funkcí pokročilé plánování a řízení výroby (integrační platforma – advanced planning and scheduling). Realizováno za podpory: MPO   EU logoOPPI