Softwarová řešení na míru

Štítek VDA v EDI komunikaci

VDA (zkratka se čte z němčiny jako [fau-dé-á]) je v kontextu EDI komunikace označení standardu vycházejícího původně z německého automobilového průmyslu a označuje Verband Der Automobilindustrie (http://www.vda.de), tedy Sdružení automobilového průmyslu. Principy tohoto standardu se ovšem rozšířily i mimo automobilový průmysl a za hranice Německa.

Štítek VDA a formáty zpráv VDA 4905, VDA 4913

V rámci navázání elektronické komunikace (EDI) se společností MAGNA EXTERIORS & INTERIORS jsme vyvinuli a implementovali do systému MAGGIO podporu pro nové typy zpráv VDA 4905 a VDA 4913 a také možnost tisku štítku VDA 4902.

Štítek se svou velikostí a položkami liší od standardu GTL, ale je poměrně často používán zejména německými logistickými společnostmi. Z tohoto důvodu firmy, které mají centrálu v Německu a řeší logistiku centralizovaně, mohou požadovat po svých dodavatelích značení dodávek štítkem VDA.

Elektronická komunikace ve formátu VDA

S obsahem štítku VDA musí souhlasit obsah odcházející zprávy formátu VDA 4913, která obsahuje elektronický dodací list. Modul elektronické komunikace Maggio EDI dokáže s formátem VDA bez problémů pracovat a připraví štítky k tisku dle požadavků vašeho odběratele, či jiné protistrany v EDI komunikaci.

Kontaktní formulář

Newsletter

Nově vyvíjený software společnosti FINSOFT (pracovní název Maggio) je softwarový systém umožňující jako jednu z funkcí pokročilé plánování a řízení výroby (integrační platforma – advanced planning and scheduling). Realizováno za podpory: MPO   EU logoOPPI